The funding aims to support projects that have the potential to drive economic growth and create jobs in the region. 

New projects sought for £30 million North Wales Growth Deal funding

Ambition North Wales is seeking applications for new projects to join their ambitious, innovative Growth Deal portfolio after announcing a funding allocation of up to £30 million. The funding aims to support projects that have the potential to drive economic growth and create jobs in the region.        

Councillor Dyfrig Siencyn, Chair of the North Wales Economic Ambition Board, said: “We are delighted to announce this call for new projects, and we look forward to receiving applications that can demonstrate how they can contribute to our Growth Deal aims and create a sustainable and long-term economic impact here in North Wales.”    

“We are particularly interested in transformational projects which are investment ready and complement the programme objectives for Agri-food and Tourism, Low Carbon Energy, and Land and Property. We also welcome applications that fit with our Digital Connectivity and Innovation in High Value Manufacturing programmes, where they demonstrate the potential to deliver significant new jobs and investment into the region.”    

Alwen Williams, Portfolio Director for Ambition North Wales, added: “The Growth Deal has a long-term focus and will build a more vibrant, sustainable and resilient economy here in North Wales. The Growth Deal Funding is a great opportunity to identify new and exciting projects to help achieve our ambitions.”    

Applications are now open. Information on applying, the funding criteria and further requirements can be found here.

A Q&A webinar event will take place on the 27th of February at 12:30pm to discuss any questions about the opportunity. To register your place click here.

~

 

Chwilio am brosiectau newydd i £30 miliwn o Gyllid Cynllun Twf Gogledd Cymru

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn chwilio am geisiadau prosiectau uchelgeisiol ac arloesol, i ymuno â’u portffolio Cynllun Twf, ar ôl cyhoeddi dyraniad cyllid o hyd at £30 miliwn. Nod y cyllid yw cefnogi prosiectau sydd â’r potensial i ysgogi twf economaidd a chreu swyddi yn y rhanbarth. 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r alwad hon am brosiectau newydd. Edrychwn ymlaen at dderbyn ceisiadau a all ddangos sut y gallant gyfrannu at nodau ein Cynllun Twf wrth ddatblygu economi cynaliadwy â effaith hir-dymor yma yng Ngogledd Cymru.” 

“Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau trawsnewidiol sy’n barod ar gyfer buddsoddiad, ac sy’n ategu amcanion y rhaglenni Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth, Ynni Carbon Isel, a Thir ac Eiddo. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau sy’n cyd-fynd â’n rhaglenni Cysylltedd Digidol ac Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch, os gall y prosiectau ddangos llawermwy o effaith o ran swyddi a buddsoddiad i’r rhanbarth.” 

Ychwanegodd Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru: “Mae gan y Cynllun Twf ffocws hirdymor a bydd yn adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yma yng Ngogledd Cymru. Mae’r cyfle yma yn un gwych i adnabod prosiectau cyffrous a all helpu gyflawni ein huchelgeisiau. ” 

Mae ceisiadau i Gyllid y Cynllun Twf nawr ar agor. Gellir ddarganfod fwy o wybodaeth am ymgeisio, y criteria, a gofynion pellach yma.

Caiff digwyddiad ei gynnal ar y 27fed o Chwefror fydd yn trafod unrhyw gwestiwn am y cyfle. Cliciwch yma i gofrestru eich lle.